GOM kent verschillende ereleden. Deze leden hebben zich in het verleden op bijzonder wijze ingezet voor onze organisatie. Onze dank naar hen is groot.

  • Peter Vrehen – Erevoorzitter
  • L.J.M. Corten – Erelid
  • H.J. Boersma – Erelid
  • J. Vermeer – Erelid
  • Maurice Thijssen – Erelid
  • Pierre Giesen – Lid van Verdienste
  • Herman Postel – Lid van Verdienste
  • Adri Vandewall – Lid van Verdienste
  • Math Vandewall – Lid van Verdienste
  • Thijs Vandewall – Lid van Verdienste 

In het verleden heeft de GOM een scholenproject georganiseerd in samenwerking met de basisscholen om voorlichting te geven over de integratie van mensen met een handicap

Een van de eerste acties van de GOM tijdens de jaarmarkt van 1979

In 1981 werd er door de GOM een internationaal basketbaltoernooi georganiseerd met teams uit Nederland, België en Duitsland.

Op 8 mei 1982 werd samen met motorclub Rang Koetjee Meerssen en Maastrichtse Gehandicapten Sportvereniging door de GOM een Nightingale-run georganiseerd. Er waren 65 zijspanmotoren met daarnaast mensen met een beperking die een geweldige rit door het heuvelland hebben gemaakt. Nu organiseren we het niet meer met zijspanmotoren maar met vrachtauto’s: Santa’s Run!

Op 5 juli 1980 werd er door de GOM een rolstoelrally georganiseerd met 30 deelnemers om zo de ontoegankelijkheid in de gemeente te signaleren.

Het eerste bestuur van de GOM in 1980.

Wisten jullie dat wij al vanaf het begin al rolstoelwandelingen organiseren? Zoals op deze foto van 4 oktober 1980.

Ons bestuur in 2005!

Door de jaren heen heeft de GOM verschillende activiteiten georganiseerd.

Herkennen jullie het bestuur nog bij het 10 jarig bestaan van de GOM?